M- pololetní písemná práce

Čj- uč. 60-ústně, pr.s. 45/1,2. DÚ- uč. 61/2.

Př- pr.s. 15,16.