Čj- Věta jednoduchá a souvětí. Sestavování souvětí o víkendu a vyvodit z něj vzorec. Pr.s. 82/8. DÚ- uč. 78/4- písemně věty podle vzorců z druhého a třetího sloupce.

Prv- uč. 56/ Savci. Pr.s. 60/1. DÚ- pr.s. 60/2,3.