Český jazyk – učebnice str. 25 cv. 2b). Slabika vě/vje, str. 25 cv. 3a) výklad + ŠS. Pracovní sešit str. 17 – tvorba vět na dané slabiky, cv. 14 samostatná práce. Přírodověda + Matematika – program Šetříme s vodou. Vlastivěda – str. 14 -Plzeňský kraj + jeho zajímavosti.