Český jazyk – PS str. 50 cv. 20. Str. 51 cv. 21, 22, 23, 24. Str. 52 cv. 25 DÚ.

Matematika – PS str. + cv. 1, 2, 3. Cvičení 3 dokončit za DÚ.

Geometrie – PS str. 25 Střed a osa úsečky. Opakování. Cv. 1, 2, 3, 4, 5. DÚ str. 42 cv. 1.

Prosím rodiče o důslednou kontrolu pomůcek na geometrii.