M- uč. 29/13,14; 30/15 a pr.s. 19/5.

HV- na příští týden zpaměti koledy( učíme se je už druhý rok)

Čj- pr.s. 24.