M- 15/1,4 a hra; 17/1. DÚ- 16/2- dokončit a 4.

Čj- Sestavovali jsme větné vzorce na souvětí, která si děti vymyslely. Uč. 81/1a),b).