Český jazyk – PS str. 67 cv. 9, 10, 11.

Vlastivěda – Život v Čechách před tisíci lety. Učebnice str. 26 ZAPAMATUJ SI !!!

PS str. 12 cv. 1.

Matematika – příprava na kontrolní práci č. 4, učebnice str. 23 cv. 1, 2, ústně, cv. 3, 4 do ŠS.