M- uč. 70/3, pr.s. 16/5 a uč. 71/4.

Čj- Procvičujeme 22/2, pr.s. 63/2 a 3 a u obou dopsat osobu a číslo.

DÚ- uč. 119/2 a dopsat osobu a číslo.