Český jazyk – opakování přídavných jmen, určování rodu, čísla a pádu. Učebnice str. 69 cv. 9a), přídavná jména tvrdá, měkká kolektivně ve škole do ŠS, příd. jména přivlatň. za DÚ.

Matematika – výhodné počítání str. 29 cv. 2 – kontrola DÚ, cvičení 3, 4 do ŠS – kolektivní práce.