Čj- pr.s. 79/24,25 a skládání vět podle slovních druhů.

M- procvičování násobilky. 6/hra,4. DÚ- 6/2..