Český jazyk – NŠ str. 85 – opakování sloves. Cvičení 1, 3 ústně. Str. 86 cv. 4a), str. 87 cv. 6a) do ŠS.

Matematika – str. 18 cv. 9, 10 ústně. Strana 19 cv. 1 – 6 ústně, cv. 7 do ŠS. Za DÚ cv. 8, 9.