Český jazyk – Taktik – str. 7, 8, 9. Nová škola – str. 6 cv. 8,9. Cv. 8 do ŠS.

Matematika – str. 8 cv. 10, 11, 12, 13, 16. Str. 9 cv. 1, 2, 3, 4, 5.Cv. 14, 15 na str 8 za DÚ.

Geometrie – Vzájemná poloha přímek – str. str. 47, cv.1, 2, 3. Cv. 2 do ŠS. Osa a střed úsečky str. 48 cv. 1. Narýsovány 2 úsečky, dokončit za DÚ.

Vlastivěda – str. 3

Přírodověda – str. 4