Český jazyk – procvičování vyjmenovaných slov po -B-, -L- a skupin hlásek bě, pě, vě, mě .Pracovní list.

Matematika – str. 52, cv. 5, 6, 7. Konstrukce obdélníka.

Přírodověda – neživá příroda: Vzduch.