Čj- uč. 5/7,6/8, diktát

M- uč. 9/5; Nové! písemné sčítání uč. 10/1, pr.s. 9/6. 9/7.

Prv- pr.s. 4/4,5/5. DÚ na 21.9. 5/6.

Sloh-odpovědi na otázky- O prázdninách mne potěšilo, navštívil/a jsem.