Český jazyk – Taktik str. 11 cv. 1, 2.

Matematika – str. 9 cv. 6, 7, 8 , str. 10 cv. 9. Všechno do ŠS. Cv. 9 dokončit doma za DÚ.

Vlastivěda – opakování – Velká Morava, Přemyslovci. Učebnice str. 3.