V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o našem ptactvu, vysvětlili jsme si pojmy stěhovaví ptáci X přezimující u nás. Naučili jsme se poznávat podle obrázků, barvy, velikosti. Zaměřili jsme se zejména na vlaštovku obecnou, která je ohrožená. Povídali jsme si o jejím životě, čím je užitečná, čím se živí, kde si staví svá hnízda a proč odlétá do teplých krajin. Dnes jsme sledovali krátká dokumentární videa na Magic Boxu. Každý den před svačinkou jsme cvičili, zpívali, odříkávali známé básničky a pracovali ve výtvarném koutku. Děti si samozřejmě stačily i pohrát.

Pěkný víkend přejí paní učitelky ze zelené