M- 19/5 a hra- kontrola a hledání souvislostí; 20/1,3,4;v 21/4. DÚ- 20/2.

Čj- 78/6. Hra Země, město.