ČJ – Opět neseme domů k ukázce 2 sešity, kde můžete udělat opravy. Příští týden se seznámíme s hláskou Š,š. ve Slabikáři dočteme do str. 69. V písance budeme psát D a k do str. 18. Určitě budeme skládat slova, číst a psát diktát a přepis na známku.

M – budeme se zabývat slovními úlohami na o x více, o x méně, nový pojem – rozdíl mezi výsledky. V pracovním sešitě se dopracujeme do str. 49. Určitě budou sloupečky na známky./zatím bez přechodu 10/

PRV – Opakování na známky v PS na str. 40 – lidské tělo. začneme kapitolu – Lidé a společnost – povolání – str. 41 – 43.