Ekosystém potok, řeka . Uřebnice str. 56 – 59. Domácí úkol: str. 56 nakreslit do sešitu VODNÍ TOK.

Znát živočichy a rostliny poblíž vodních toků a rybníků.