Matematika – souhrnné opakování str. 33 cv. 4, 5, 6, 7, 8. Pomocné výpočty do ŠS.

ČESKÝ JAZYK – Číslovky . str. 114, 115 – vysvětlení , cv. 4a). Str. 116 cv. 6. Str. 117 – číslovky dva, oba, dvě, obě. Cvičení 1.