Dnešní dopoledne bylo plné čertíků a andílků a pro ně připravených sportovních i tvořivých úkolů. Čertíci i andílci zvládli skákání v pytli mezi bramborami, překážkovou dráhu, navlékání korálků, vybarvování Mikuláše, hod do tlamy Lucifera, běh s „kopýtkem“, čertí tunel, počítání uhlí a bonbónů a puzzle. Za splnění všech úkolů je čekala sladká odměna, kterou se všichni posilnili na nadcházející rej se spoustou veselých písniček. V závěru se ozval zvoneček a všichni čertíci i andílci vyhlíželi za oknem anděla, který dohlížel nad rozdělováním nadílky, kterou jim potají přinesl Mikuláš.

https://photos.app.goo.gl/VpqqSUNNb7w3wJCk6