V souladu se zákonem „LEX UKRAJINA“ proběhne 28. června 2022 mezi 12. – 16. hodinou v budově ZŠ Koloděje zápis do první třídy pro ukrajinské uprchlíky. V současné době máme přijato 22 prvňáčků z prvního zápisu. Třída smí být naplněna do maximální kapacity, stanovené Vyhláškou č. 48/2005 Sb., tj. 30 dětí. Dvojjazyčná žádost o přijetí, případně dvojjazyčná žádost o odklad povinné školní docházky budou k dispozici přímo ve škole, případně si je můžete stáhnout z tohoto webu. Mimo žádost přineste doklady dítěte a zákonného zástupce.