Český jazyk – str. 106 cv 4.

Matematika – str. 30 slovní úlohy s desetinnými čísly. Úlohy 1 – 7 ústně. Finanční gramotnost ke slovním úlohám.