Český jazyk – neustálé procvičování koncovek podst. jm. Učebnice str. 68 cv. 11, uč. str.69 cv. 12. Cvičení 13 do ŠS.

Matematika – Násobení, dělění. Učebnice str. 9 cv. 1, 2, 3 ústně. Cvičení 4, 5, 6 do ŠS.

Vlastivěda – Keltové v naší historii. Učebnice str. 8, 9.