Jak již název napovídá, tento týden jsme se věnovali živlům, které nám mohou dobře posloužit, ale také ublížit. Děti se učily, jak nám může voda, oheň a vítr pomoci a k čemu je využíváme, seznamovaly se s prací hasičů, záchranářů a policie, snažily se zapamatovat si důležitá telefonní čísla. Prohlíželi jsme si obrázky a věnovali se výtvarným činnostem – například malování hasičského auta z vlastní ruky. Nechyběly ani naše každodenní rituály jako je kalendář počasí, zpívání u klavíru, cvičení a pohybové hry. Děti se začaly učit také nové tanečky. Ke konci týdne jsme na magic boxu shlédli, asi pro děti nejzajímavější, práci hasičů a pohádku „Dorotka a plamínek“.

https://photos.app.goo.gl/jPu6nEmNgyHYhFss5