Český jazyk -PS str. 60 cv. 1, 2, 3. Str 61 cv. 4, 5, 6, 7. Str 62 cv. 8, 9 za DÚ.

Přírodověda – PS str. 26, 27 – Vlastnosti látek.

Vlastivěda – učebnice str. 21, 22 Přemyslovská knížata.