Český jazyk – diktát, dále učebnice str. 71 cv. 3, 4. Str. 72 cv. 5.

Přírodověda – str. 44 zlato, stříbro.

Vlastivěda – Keltové, učebnice str. 8,9, 10. PS str.4 cv. 3, 4, 5.