Čj- diktát. Přímá řeč- NOVÉ- uč. 114 a pr.s. 79/1- pouze zakroužkovat. DÚ- vymyslet tři věty přímé řeči a různým umístěním vět uvozovacích.

M- uč. 74/7,8,9.