PŘIPOMÍNÁM – v pátek jedeme na exkurzi do Národního divadla. Vstupné je 100,- Kč. Sraz máme v pátek v 7.15hod. u kostela. Odjíždíme autobusem č. 303 v 7.23hod. S sebou malý batůžek, svačinu, pití. Kdo nemá „lítačku“ 2 lístky na autobus.

UČIVO 24.4. Český jazyk – opakování zájmen. Matematika – slovní úlohy str. 30 cv. 8, 9, 10, 11 do ŠS. Cvičení 12, 13 za DÚ.

Vlastivěda – Slovensko str. 50