Matematika – str. 5 cv. 3, 8 do ŠS, 6, 7 ústně. Strana 6 cv. 1, 2, 3, 4 zpaměti.

Český jazyk – NŠ str. 64 cv.c), cv. 5 první odstavec ústně, druhý odstavec vysvětlen zopakován a napsán do ŠS.

Nakopírované papíry – opak. podmětu a přísudku.