Český jazyk – učebnice str. 28 opak., potom cv. 4a) do školních sešitů.

Vyjmenovaná slova . B – význam, používání a tvary slovesa být.

Matematika – kontrolní cvičení na známky (nakop. papíry). V PS str. 10 cv. 11, 12. Za DÚ cv. 13, 14.

Přírodověda – PS str. 16, učebnice str. 28.

Vlastivěda – opak. str. 17, nová látka na str. 18.