Český jazyk – jednoduché a složené tvary sloves, učebnice str. 72 cv. 6, 7 ústně, potom cvičení 7 do ŠS.

Matematika – pořadí výpočtů

Geometrie -PS str. 27 cv. 1, 2, 3. Přenášení úseček.