Český jazyk – Pětimin. str. 106 cv. 4.

Zájmena neurčitá – vysvětlení, použití ve větách na str. 104 cv. 15, 16.

Matematika – str. 31 cv. 15 samostatně na známky. Cvičení 16, 17, 18, 19 samostatně do ŠS , společná kontrola.