Dobrý den, vážení rodiče,
dnes jsme dělali:
ČJ – časování sloves v přítomném čase + výklad gramatiky koncovek sloves v přítomném čase – viz. příloha      – učeb. 73/1 – společně ústně      – pracovní sešit 69/4  69/3 tajenka – 15 jedniček
DOMÁCÍ ÚKOL:  učeb. str. 120/1b, c
Zítra začínám ústně zkoušet, vyzkoušeni budou postupně všichni. Dětem stále činí obtíže časování sloves. Každému dítěti zadám 5 infinitivů. Infinitiv musí umět převést do zadaného tvaru. Např. sedět – 1.osoba, jednotné číslo a vždy v přítomném čase.MA – tajenka – malá násobilka – viz. příloha (21 jedniček)GEO – čtverec – učeb. str. 20/4 – viz. příloha          – obdélník – učeb. str. 1,3
DOMÁCÍ ÚKOL: Do čtvercové sítě narýsuj obdélník DEFG. IDEI = 8cm, IEFI = 3cm. Vypiš sousední a protější strany.
Děkuji za spolupráci.
Hezký den.¨Klára Popelková