Jak již název napovídá, tento týden jsme se věnovali různým povoláním. Děti se seznamovaly s různými profesemi, snažily se je pojmenovat podle obrázků a hádanek, zkoušeli jsme určit, jak se jmenuje místo, kde se určité povolání vykonává a také, co k němu potřebujeme. Celý týden nás provázely pohádky, například „Povídání o Sazinkovi“, „Jak Křemílek a Vochomůrka šili kalhoty“ nebo „Jak krteček ke kalhotkám přišel“. Některá povolání jsme si také vyzkoušeli, děti stavěly zeď z papírových cihliček, snažily se uvařit a prostřít pro své kamarády, ve výtvarném koutku jsme postavili komín pro Sazinka a připravili pro švadlenky knoflík. I v tomto týdnu jsme zpívali plno známých písniček s klavírem, děti se naučily i novou písničku „Zajíc“. Nechybělo ani cvičení a pohybové hry a spousta dalších aktivit. Koncem týdne k nám přijel s veselým vystoupením plném překvapení cirkus Adonis.