Čj- uč. 84/4,5,6,7,8 a 15 za DÚ. Diktát 117/27 upravený.

M- 27/1,4 a hra.

Prv- Kalendář. Uč. 60, pr.s. 66.