Český jazyk – PS str. 46 cv. 6a)b)c).Str. 47 cv. 8, 9, 10. Cv. 10 – oprava za Dú.

Přírodověda – PS str. 24+25 Průmysl a jeho odvětví v ČR.

Matematika – Písemné odčítání. Dokončení str. 31 cv. 4,5, Str. 32 cv. 1, 2. Cv. 3 za DÚ.

Vlastivěda – PS str. 22, 23 – Nerostné bohatství a průmysl ČR, opakování.