M-Společná kontrola úkolu, Sonobova krychle- uč. 70/6,7.

Čj- Rozvíjení holého podmětu a přísudku. Pr.s. 68/14,15.