První týden v novém roce jsme věnovali celému roku a především svátku Tří králů. S dětmi jsme si zopakovali všechny měsíce v roce a podle obrázků se snažili popsat, co je pro daný měsíc typické (počasí, změny v přírodě, svátky atd.) Pojmenovali jsme také roční období, tam už bylo pro děti jednodušší popsat, čím se které roční období vyznačuje a jak ho poznáme. Četli jsme pohádku „O dvanácti měsíčkách“, na magic boxu sledovali pohádku „Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále“. Děti si vyrobily korunu a také obrázek Tří králů. Vyprávěli jsme si příběh o Ježíškovi, jaké dary mu králové přinesli a jak se jmenují. Děti se tento týden seznámili i s novými písničkami „My tři králové“ a „Jaro, léto, podzim, zima“. V pátek si děti dokonce vyzkoušely i kostými králů a u stromečku si zazpívaly. Potom jsme navštívili i zbývající dvě třídy.

Ani tento týden nechyběly tanečky, cvičení, hry a vycházky do přírody.

https://photos.app.goo.gl/6u5o9k42upJbQgz7A