M- Běžné násobení trojcif. čísla- uč. 68 rámeček a 68/1. Pr.s. 14/1.

Čj- Slovesa- uč. 65/2,3- ústně; pr.s. 62/1.