Český jazyk -stavba věty. Věta jednoduchá, souvětí. Spojky mezi větami. Str. 85, 86 v učebnici – výklad.

Matematika – Práce s diagramy str. 21. Nejdříve celá ústně, potom cv. 8 do ŠS.

Sbírání a třídění dat – str. 22 v učebnici. Cv. 1 ústně, cv. 2 do ŠS.