POSLEDNÍ DEN ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě po rozdání vysvědčení navštívilo školní družinu, prosíme Vás o písemné vyjádření o Vašem zájmu. Odevzdejte ho nejpozději do 25. 6. k rukám pí. vychovatelek. Školní družina by byla poslední den do 12.00 hodin. Oběd taktéž nutno přihlásit.