ČESKÝ JAZYK – slovní druhy str. 53 v učebnici, opakování. Na str. 54 cv. 2, 3, Ve cv. 3 jsme udělali jen první vzorec.

MATEMATIKA – PS – str. 21 – pamět. násobení. Dokončení cv. 2, dále potom cv. 3, 4, 5, 6 ústně.

GEOMETRIE – str. 65 v učebnici Kružnice, kruh. Cv. 1, 2, 3, 4 ústně. V PS na str. 42 cv. 1, 2, 3.