Český jazyk – učebnice str. 75. Časování sloves – čas minulý. Str. 76 cv. 2 – ústně.

Vlastivěda – Sámova říše str. 13, 14. PS – str. 6 cv. 1.

Matematika – PS str. 6 cv. 11, učebnice str. 10 cv. 16, 17, 18, 19, 20.