Týden plný zábavy máme za námi. Tentokrát jsme se seznamovali s dopravními prostředky a pravidly silničního provozu. Pro nás byl nejdůležitější semafor, přechod pro chodce a jízda na kole. Dopravní prostředky děti umí pojmenovat a roztřídit podle toho, kde se pohybují – na silnici, na kolejích, na vodě a ve vzduchu. Při výrobě semaforu, který si děti malovaly a lepily, jsme se zaměřili především na správné seřazení barev. Děti malovaly dopravní značky, sestavili jsme společný obrázek s auty, nákladními auty a autobusy, naučili jsme se novou písničku a básničku, hráli jsme si na auta, stavěli silnice a dřevěné železnice. Počasí bylo tento týden opravdu aprílové, a tak jsme si užili deště i sluníčka. Ke konci týdne nás navštívilo divadélko Koloběžka s veselou jarní pohádkou „Na návštěvě v Broučkově“.