Český jazyk – diktát. Nová látka : vzory podst. jm. rodu mužského. Učebnice str. 65 cv. 1

Matematika – Kontrolní práce 2 ve starém PS str. 37.

Vv – Masopustní kobyla