Čj- Na ulici jsem viděl/a krásné červené auto s černou střechou a moc se mi líbilo. V této větě jsme určovali slovní druhy. U slov ulici a líbilo se mluvnické kategorie. Dále jsme zavedli vzory rodu středního a řadili podstatná jména do správných vzorů podle 1. a 2. pádu jednotného čísla.

M- kružnice a kruh- procvičování rýsování. Pr.s. 2/9.

Vl- orientace na slepé mapě – povrch. Vodstvo- učebnice 26,27- Evropská úmoří.