ČESKÝ JAZYK – Procvičování přídavných jmen z nakop. papírů. Potom str. 82 v učebnici NŠ str. 82 cv. 2, str. 83 cv. 3- Všechna cvičení ústně.

MATEMATIKA – Desetinné zlomky. Výklad, seznámení na str. 15 cv. 1, 2, 3, 4, na str. 16 cv. 1, 2, 3.

VLASTIVĚDA – Doba obrození: Jan Neruda (dokument). Ukázka z Povídek malostranských.