Český jazyk – učebnice str. 65. Dokončení cv. 1. Do školních sešitů procvičování koncovek podst. jm. podle diktátu, zdůvodnění.

Přírodopis – žula, vápenec, mramor, pískovec. Str. 42, 43 v učebnici.

Vlastivěda – učebnice str. 3, PS str. 2.