Ahoj děti,

ani tenhle týden nás do školky nepustí a tak jsme pro vás připravily další úkoly, které můžete zkusit splnit. Tentokrát se podíváme za slony a žirafami, ale nejenom za těmito zvířátky, za všemi, které můžeme znát třeba ze ZOO, protože v České republice je volně v přírodě žít nenajdete. Zkuste to bez pomoci maminky a tatínka, ty pěkně poproste o pomoc při čtení zadání, nebo třeba spouštění videa. Úkol vždycky splňte tak, jak vám to půjde. Mladší děti se o aktivity pokusí, nebo si třeba vyberou jen některé, předškoláci mají distanční vzdělávání povinné, proto část určenou pro předškoláky, splní, případně ho rodiče musí omluvit.

Video „Krtek v ZOO“
https://www.youtube.com/watch?v=GVmqCP14XHk
podívej se na video
namaluj na papír zvířátka, která si viděl/a ve videu, zvládneš si vzpomenout na 3 z nich?
zkus rodičům říct, o čem pohádka byla
u kterého zvířete byl Krtek jako první a u kterého jako poslední?
byl lev veselý, nebo smutný? A víš proč?
Jakou barvu měla opice?

V albu najdeš malé obrázky různých zvířat, pozorně si je prohlédni a zkus je všechny pojmenovat

Uhádneš hádanky? Jednotlivé hádanky máš nahrané v ukázce, když ti nepůjde spustit, popros rodiče, ať ti je přečtou, najdete je v albu
Hroch https://drive.google.com/file/d/1UgLyAYKzjbUu3Os6nUH6bJNNfNR6cXPA/view?usp=sharing
Lev https://drive.google.com/file/d/1UeVh83omKeqHCaf7FWAW7HdfnMXSWrzU/view?usp=sharing
Klokan https://drive.google.com/file/d/1UZ4rLDnXa7VoynrlpfAo2hHFctN2zYqv/view?usp=sharing
Opice https://drive.google.com/file/d/1UWu6uehzNi4LOxDt8bRGIJWcW3yr76_C/view?usp=sharing
Zebra https://drive.google.com/file/d/1UTLF-CfMn9ZQtvo7tliH1vmKM13RrH4E/view?usp=sharing
Slon https://drive.google.com/file/d/1URpN2Dse4DQHSfl3lxHw-rR8dqi_QQf5/view?usp=sharing

Omalovánky zvířat – v albu jsou připravené omalovánky zvířat, některou si vyber a zkus ji vybarvit a nepřetahovat, vzpomínej, jakou barvu má zvíře doopravdy a tu použij

Tvoření zvířat – k tomuto tvoření ti stačí tvoje ruka a nějaké barvy, které máš doma, natři si ruku barvou, otiskni ji na papír a po zaschnutí dokresli fixou nebo pastelkou to, co zvířátku chybí, v albu najdeš na tvoření inspiraci, ale určitě budeš mít i sám/a nějaký nápad, které zvíře by šlo ještě z otisku ruky vyrobit. Jestli nemáš doma barvy, stačí ti kousek papíru, na který si obkreslíš ruku a vystřihneš, buď na barevný papír, nebo na bílý a zvíře vybarvíš pastelkou

Poslechni si pohádku „Piknik v ZOO“ – najdeš ji v příloze, když ti nepůjde spustit, přikládáme ji také naskenovanou (v albu). Až si pohádku poslechneš, běž rodičům říct, o čem byla
https://drive.google.com/file/d/1UrquQklMlJ3ZaF4QMCaRWBRP2BqY4Sua/view?usp=sharing

Poslechni si pohádku z knížky „Žirafí příběhy“ – najdeš ji v příloze, když ti nepůjde spustit, přikládáme ji také naskenovanou (v albu). Až si pohádku poslechneš, běž rodičům říct, o čem byla
https://drive.google.com/file/d/1Uh1nZgDrNlG_gDJS88dRPoO1E9IvA1u9/view?usp=sharing

Zkus se naučit básničku „Hroch“, máš ji nahranou v příloze, několikrát si ji poslechni a pomalu zkoušej říkat s nahrávkou. Jestli se ti podaří se básničku naučit, pochlub se rodičům. Kdyby ti nešla spustit, popros rodiče, ať ti jí přečtou (je v příloze společně s druhou básničkou)
https://drive.google.com/file/d/1V3n6PdlBrFGYQ7NT5iVBT3GurV4zzioD/view?usp=sharing

Zkus se naučit básničku „Klokan“, máš ji nahranou v příloze, několikrát si ji poslechni a pomalu zkoušej říkat s nahrávkou. Jestli se ti podaří se básničku naučit, pochlub se rodičům. Kdyby ti nešla spustit, popros rodiče, ať ti jí přečtou (je v příloze společně s druhou básničkou)
https://drive.google.com/file/d/1V4QXs8UWTph78iouq6yqtrK_Jz1SjYpr/view?usp=sharing

Zvuky zvířat – v příloze najdeš nahrávku zvuků zvířat, zkus poznat jednotlivá zvířata, není to jednoduché, ale věříme, že se ti to povede (slon, papoušek Ara, chřestýš, tučňák)
https://drive.google.com/file/d/1V1ZeZNXRov-W10ltdNWvnRs2dn0Rx10p/view?usp=sharing

A na závěr trocha pohybu, vzpomeň si na to, jak cvičíme (tancujeme) na písničku „Pět minut v Africe“, můžeš si jí přes odkaz pustit a zacvičit si, nezapomeň pěkně napodobovat jednotlivá zvířata a říkat říkanky
https://www.youtube.com/watch?v=h_MITLT_owE

Jarní procházka – snad už se nám zlepší počasí a opravdu budeš moct vyrazit s rodiči na jarní procházku, v příloze máš úkoly, které můžeš na procházce plnit, zkus se dívat kolem sebe a poslouchat zvuky přírody, jestli ti to počasí ještě neumožní, s procházkou můžeš počkat na teplejší dny, aby bylo možné vidět květiny i zvířata z úkolů

Odkaz na album: https://photos.app.goo.gl/cRaFq2oF4CRNqW2H6

Úkoly pro předškoláky (pro předškoláky povinná část, prosím zašlete na email vyplněný pracovní list, případně fotku, video), pracovní listy dětem vytiskněte, v případě, že nemáte tiskárnu k dispozici, ať děti splní úkol slovně, případně ukazují prstem správné řešení
Prstové cvičení – v albu najdeš video s návodem, jak si pěkně procvičit prstíky před psaním
Pozornost – v albu máš vložený pracovní list, obrázky si nahlas pojmenuj, vybarvi je a pozorně se dívej, který obrázek není v pravém sloupci, zakroužkuj ho
Hlásky – pozorně se dívej na pracovní list, který máš uložený v albu, pojmenuj zvířata a řekni, jakou hláskou začínají
Matematická pregramotnost – spočítej zvířata v každém řádku a pomocí teček zapiš do prázdných okének, kolik si jich napočítal/a
Grafomotorika – v albu máš pracovní list, kde si pěkně procvičíš ruku, dbej na to, aby si správně seděl/a, držel/a tužku a měl/a uvolněnou ruku, několikrát obtáhni různé cesty opičky
Stíny – v albu máš pracovní list, který je plný stínů zvířat, ale bohužel je děti rozstříhaly a nejsou tak celé, tvým úkolem bude rozstříhat jednotlivé stíny a najít k nim chybějící kousek, když najdeš díly, které k sobě pasují, nalep je na papír, dbej na přesné vystřihování, ať máš jednodušší práci při skládání, poznáš všechna zvířata? Pojmenuj je
Čtenářská pregramotnost – popros rodiče, jestli ti můžou jednotlivé obrázky zvířat s nápisem vytisknout, jestli ne, tak si je otevři na obrazovce a na stole, nebo podložce zkus skládat písmenka do správného slova podle vzoru. Písmenka si buď vytiskni a vystřihni z přílohy, nebo ti je můžou rodiče napsat na papír

Odkaz na předškolácké album: https://photos.app.goo.gl/wkmUpz8Vai7w3FM16

Těšíme se na fotky a videa, moc vás zdravíme, myslíme na vás! 

Vaše paní učitelky